Østvendsyssel Old Boys, Grand Old Boys & Veteraner 2022

 

Organisation

O rga nisation

Årsmødet

Hvert år før sæsonstart indkalder turneringslederen klubberne til årsmøde. Turneringslederen fastsætter dagsordenen og leder mødet. Årsmødets deltagere afgør ændringer i turneringen og vælger turneringslederen for den kommende sæson. Beslutninger sker ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Mødet har de senere år fundet sted i Bangsbo Frejas mødelokale på Vrangbækvej i Frederikshavn.

 

Turnerin g

Turneringslederen holder styr på hold, kontaktpersoner, protester, karantæner og laver årets turneringer.

 

Regnskab

Turneringslederen modtager kontingent og bøder – samt laver regnskabet.

 

Økonomi

Kontingentet fastsættes på årsmødet og er kr. 400 pr. hold i år 2022. Kontingentet betales på årsmødet – eller fremsendes til turneringslederen før turneringens start. Kontingentet går til pokaler til de vindende hold, holdgebyr for videre deltagelse i landsdels- og landsmesterskaber samt til porto, telefon og anden administration.

 

Resultater

Hvert hold meddeler resultatet på kampaftenen. Det samme gælder for udsatte og aflyste kampe - samt i tilfælde af udeblivelser. Udsættes en kamp aftaler klubberne snarest nyt spilletidspunkt og meddeler dette til resultatindsamleren. Interesserede kan få tilsendt nyheder på e-mail - se tilmelding her på hjemmesiden.

 

Hjemmeside

Turneringens hjemmeside – hvor du befinder dig i øjeblikket – vedligeholdes af John Tryk  john.tryk@gmail.com

 

Kontaktpersoner

Turneringsleder og arrangør: Jens Sørensen, Grønlandsvej 5, Frederikshavn, telefon 98-42 05 43 - 26 51 64 25, e-mail:duddijens@gmail.com

Resultater

Jens Sørensen, Grønlandsvej 5, Frederikshavn, telefon 98-42 05 43 - 26 51 64 25, e-mail:duddijens@gmail.com

Til top