Østvendsyssel Old Boys & Grand Old Boys 2020

 

Organisation

Årsmødet
Hvert år før sæsonstart indkalder turneringslederen klubberne til årsmøde. Turneringslederen fastsætter dagsordenen og leder mødet. Årsmødets deltagere afgør ændringer i turneringen og vælger turneringslederen for den kommende sæson. Beslutninger sker ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Mødet har de senere år fundet sted i Bangsbo Frejas mødelokale på Vrangbækvej i Frederikshavn.

Turnering
Turneringslederen holder styr på hold, kontaktpersoner, protester, karantæner og laver årets turneringer.

Regnskab
Turneringslederen modtager kontingent og bøder – samt laver regnskabet.

Økonomi
Kontingentet fastsættes på årsmødet og er kr. 400 pr. hold i år 2020. Kontingentet betales på årsmødet – eller fremsendes til turneringslederen før turneringens start. Kontingentet går til pokaler til de vindende hold, holdgebyr for videre deltagelse i landsdels- og landsmesterskaber samt til porto, telefon og anden administration.

Resultater
Hvert hold meddeler resultatet på kampaftenen. Det samme gælder for udsatte og aflyste kampe - samt i tilfælde af udeblivelser. Udsættes en kamp aftaler klubberne snarest nyt spilletidspunkt og meddeler dette til resultatindsamleren. Interesserede kan få tilsendt nyheder på e-mail - se tilmelding her på hjemmesiden.

Hjemmeside
Turneringens hjemmeside – hvor du befinder dig i øjeblikket – vedligeholdes af John Tryk  john.tryk@gmail.com

Kontaktpersoner
Turneringsleder og arrangør: Jens Sørensen, Grønlandsvej 5, Frederikshavn, telefon 98-42 05 43 - 26 51 64 25, e-mail:duddijens@gmail.com

Resultater
Jens Sørensen, Grønlandsvej 5, Frederikshavn, telefon 98-42 05 43 - 26 51 64 25, e-mail:duddijens@gmail.com

Til top